Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuwsarchief

Beantwoording vragen over fiscale ontwikkelingen grenswerkers
22-02-24

Salderingsregeling zelfopgewekte stroom blijft
22-02-24

Koolstofcorrectie aan buitengrens EU
22-02-24

Toepassing ketenregeling arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd na afloop bbl-overeenkomst
22-02-24

Kamervragen fiscale gevolgen EU-richtlijn DAC 7
22-02-24

Grond opknippen in postzegelperceeltjes
22-02-24

Bestuurders aansprakelijk voor belastingfraude
22-02-24

Belang van volmacht in (hoger) beroep: een juridische les
22-02-24

Kamervragen voordelen familiehypotheek
15-02-24

Tijdelijke baan verhindert toepassing 30%-regeling
15-02-24

Conclusie AG: ook Wet rechtsherstel box 3 is ondeugdelijk
15-02-24

Conclusie AG in procedure box 3 na inwerkingtreding Wet rechtsherstel box 3
15-02-24

Melding uitbetalingen aan derden bij factuur met btw verlegd
08-02-24

Geen nieuw feit vereist voor tweede navordering na aanpassing verdeling inkomsten box 3
08-02-24

Vervallen voorwaarden internationale waardeoverdracht pensioen
08-02-24

Overgenomen vorderingen waren geen schijnleningen
08-02-24

Forfaitaire rendementen banktegoeden en schulden 2023 bekend
01-02-24

Onderzoek uitbreiding btw-nultarief zonnepanelen
01-02-24

Startersvrijstelling overdrachtsbelasting levert geen leeftijdsdiscriminatie op
01-02-24

Aftrek premies arbeidsongeschiktheidsverzekering door ander dan verzekeringnemer
01-02-24

Uitzondering op vrijgestelde verhuur voor vakantievilla
01-02-24

Na de zitting ingediend wrakingsverzoek
25-01-24

Mastertitel op wo-niveau behaald aan hbo-instelling
25-01-24

Naheffing omzetbelasting over niet-gefactureerde bedragen
25-01-24

Geen recht op aftrek elders belast
18-01-24

Rentevergoeding over teruggaaf belastingheffing box 3?
18-01-24

Arbeidsovereenkomst ex-echtgenote niet ontbonden
18-01-24

Extra verhoging minimumloon per 1 juli 2024
18-01-24

Verlenging en openstelling EZK- en LNV-subsidies
11-01-24

Legaat is geen schenking
11-01-24

Afscheidsbonus bij verkoop deelneming valt niet onder deelnemingsvrijstelling
11-01-24

Tarieven en heffingskortingen 2024
04-01-24

Energielijst 2024 vastgesteld
04-01-24

Wijzigingen loonbelasting 2024
04-01-24

Wettelijke rente per 1 januari 2024
04-01-24

Aanpassing Wet excessief lenen bij eigen vennootschap
04-01-24

Wijzigingen inkomstenbelasting 2024
04-01-24

2023

Onzakelijke winstverdeling vof tussen echtgenoten
21-12-23

Prejudiciële vragen over karakter naheffingsaanslag parkeerbelasting
21-12-23

Gewijzigd besluit btw-heffing onroerende zaken
21-12-23

Belastingplan 2024 grotendeels aangenomen
21-12-23

Beschikking fiscale eenheid
14-12-23

Overeenkomst met België over vaste inrichting en thuiswerkende werknemers
14-12-23

Per 1 januari 2024 geldende bedragen in de SZW-regelgeving
14-12-23

Arbeidskorting, eigenwoningforfait en rendementspercentages box 3
14-12-23

Toepassing gerichte vrijstellingen voor werknemer met buitenlandse werkgever
07-12-23

Kamervragen set-aside-regeling en landbouwvrijstelling
07-12-23

24-weken-eis asielzoekers onderuitgehaald
07-12-23

Subsidie nieuwe elektrische auto in 2024 naar € 2.950
07-12-23

Premies inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2024
30-11-23

Extra verhoging maximum uurprijzen kinderopvangtoeslag
30-11-23

Stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer
30-11-23

Valutaresultaat op dividendvordering valt niet onder deelnemingsvrijstelling
23-11-23

AOW-leeftijd bedraagt 67 jaar en drie maanden in 2029
23-11-23

Premiepercentages 2024
23-11-23

Tot 1 juni 2024 geen verzuimboetes btw e-commerce
16-11-23

Te hoge rente op eigenwoningschuld binnen familie gecorrigeerd
16-11-23

Toepassing arbeidskorting op arbeidsongeschiktheidsuitkering?
16-11-23

Bedrijfsopvolgingsregeling niet van toepassing op recente uitbreiding van belangen in dochtermaatschappijen
16-11-23

Vrije ruimte in 2023 hoger dan in 2024
09-11-23

Aftrekposten in hoogste tariefschijf in 2023
09-11-23

Optimaliseer de investeringsaftrek in 2023 en 2024
09-11-23

Aandachtspunten voor de aanmerkelijkbelanghouder
09-11-23

Salaris dga in 2023
09-11-23

Aandachtspunten btw 2023
09-11-23

Aandachtspunten jaarafsluiting 2023
09-11-23

Aandachtspunten belastingheffing in box 3
09-11-23

Overweeg om vermogen over te hevelen naar de (klein)kinderen
09-11-23

Premies lijfrentevoorzieningen 2023
09-11-23

Vraag middeling aan bij wisselende inkomens, het kan nog
09-11-23

Giftenaftrek in 2023
09-11-23

Aandachtspunten vennootschapsbelasting 2023
09-11-23

NHG-grens 2024 vastgesteld
02-11-23

Belastingplan 2024 door Tweede Kamer
02-11-23

Ontslag op staande voet vanwege diefstal
26-10-23

Loonvordering uitzendkracht jegens opdrachtgever afgewezen
26-10-23

Nota van wijziging wetsvoorstel Wet fiscaal kwalificatiebeleid rechtsvormen
26-10-23

Vermogen overhevelen naar de (klein)kinderen?
24-10-23

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2024
19-10-23

Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over aansprakelijkheid voor omzetbelastingschulden
19-10-23

Buitenlandbijdrage zorgverzekeringswet
19-10-23

Bedrag minimumuurloon per 1 januari 2024
12-10-23

Kamerbrief houdbaarheid Wet rechtsherstel box 3
12-10-23

Wel indexatie, maar geen verdere verhoging vrijwilligersvergoeding
12-10-23

Constatering, dat de redelijke termijn is overschreden, volstaat bij gering financieel belang
05-10-23

Proeftijd in opvolgende arbeidsovereenkomst
05-10-23

Wijziging Leidraad Invordering
05-10-23

Voorstel Wet werken waar je wilt verworpen
05-10-23

Conclusie A-G over belastingheffing in box 3
28-09-23

Tweede Kamer wil veel aanpassingen in Belastingplan 2024
28-09-23

Belastingplan 2024
21-09-23

Tarieven en heffingskortingen
21-09-23

Zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling 2024
21-09-23

Aanpassingen box 3
21-09-23

Verhoging vrijstelling reiskostenvergoeding
21-09-23

Afschrijvingsbeperking gebouwen
21-09-23

Verlaging energie-investeringsaftrek
21-09-23

Verruiming herinvesteringsreserve
21-09-23

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK)
21-09-23

Verruiming vrijstelling OV-abonnementen en voordeelurenkaarten
21-09-23

© 2024 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV