Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Wij helpen u graag met het verzorgen van
uw aangifte en teruggave

Aangiften

Verzorgen aangifte Inkomstenbelasting

Wij helpen u graag met het verzorgen van uw aangifte inkomstenbelasting. Ook helpen wij bij het aanvragen van uitstel, verzoeken om voorlopige aanslagen of voorlopige teruggaven, bij bezwaar- en beroepsprocedures tegen aanslagen en bij het controleren van aanslagen.

Verzorgen aangifte Erfbelasting

Bij het verkrijgen van een erfenis moet u in principe aangifte doen van die verkrijging. Ongeveer vier maanden na het overlijden van de erflater stuurt de Belastingdienst een aangiftebiljet Erfbelasting aan één van de erfgenamen. Dit gebeurt wanneer vermoedelijk erfbelasting verschuldigd is. Ook als u geen aangiftebiljet heeft ontvangen, dient er aangifte te worden gedaan als er over de verkrijging vermoedelijk toch erfbelasting verschuldigd is. Wij kunnen u hierbij assisteren.

Verzorgen verzoek om Voorlopige Teruggave

Wanneer u meent recht te hebben op belastingteruggave – bijvoorbeeld in verband met de aanschaf van een woning, of de betaling van een lijfrente premie – kunnen wij voor u een verzoek om voorlopige teruggave indienen bij de belastingdienst.

Henk van Duijn

Partner Administratiekantoor van Kesteren

071-4082624
info@kesterenadm.nl

Werktijden

Ma t/m do: 08.00 - 12.30 uur
  13:30 - 17:30 uur
Vrijdag: 08.00 - 12.00 uur
© 2024 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV