Rijnstraat 93a, Katwijk       Tel 071-4082624

Nieuws

Verstrekking op de zaak betrekking hebbend stuk via link naar website
06-06-24

Levering verhuurd pand
06-06-24

Gratis gezonde lunchmaaltijden?
06-06-24

Schade-uitkering na klachtenprocedure beleggingsverzekering
06-06-24

Ook de Wet rechtsherstel box 3 is discriminerend
06-06-24

Geen cassatie tegen hofuitspraak over invloed vrijgesteld inkomen op ouderenkorting
30-05-24

Uitstel voor doen aangifte wel of niet verleend?
30-05-24

Verkoop woning aan bv tegen (te) hoge prijs. Bevoordeling?
30-05-24

Btw-teruggave bouw brede school: heeft de gemeente zichzelf in de voet geschoten?
30-05-24

Kabinetsreactie op evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding
23-05-24

Fiscale maatregelen in hoofdlijnenakkoord
23-05-24

Kamerbrief aanpassingen in bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling
23-05-24

Openstelling Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie
23-05-24

Tussentijds beëindigen arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
16-05-24

Uitvoeringstoetsen amendementen op Belastingplan 2024
16-05-24

Ontwerpbesluit met uurprijzen kinderopvang 2025
08-05-24

Niet-verhuurde woning in box 3
08-05-24

Onbekwaamheid werknemer geen dringende reden voor ontslag op staande voet
08-05-24

Geen ingekomen werknemer
02-05-24

Vaststelling rendementspercentage box 3 banktegoeden en schulden voor 2023
02-05-24

© 2024 Administratiekantoor Van Kesteren - Disclaimer Webontwikkeling: 2nd Chapter BV